duminică, 26 septembrie 2010

“Toţi congolezii sînt egali în faţa legii ...”Constituţia congoleză din 18 februarie 2006 a fost votată în scopul stopării crizei continue de legitimitate a puterii, manifestată pînă la acea dată şi pentru reconstrucţia ţării.


Drepturi civile şi politice (articolul 11 pînă la 33 din Constituţie)

- demnitatea umană (art. 11) ;

- egalitatea tuturor congolezilor (art. 12) ;

- nediscriminarea (art. 13) ;

- paritatea bărbat-femeie (art. 14) ;

- eliminarea violenţelor sexuale (art. 15) ;

- dreptul la viaţă şi la integritatea fizică (art 16, al.1 et 2) ;

- dreptul de a nu fi supus torturii (art. 16, al. 4) ;

- dreptul de a nu fi supus la muncă forţată (art. 16, al. 5)

- legalitatea delictelor şi a pedepselor corespondente (art. 17)

- caracterul individual al responsabilităţii penale (art. 17, al. 8)

- prezumţia nevinovăţiei (art. 17, al. 9)

- dreptul la un proces echitabil (art. 19)

- libertatea de gândire, conştiinţă şi religie (art. 22)

- libertea de exprimare (art. 23)

- dreptul la informare (art. 24)

- libertea întrunirilor paşnice (art. 25)

- libertatea manifestaţiilor (art. 26)

- dreptul de petiţie (art. 27)

- nesupunerea civilă: nimeni nu este obligat să respecte un ordin manifest ilegal. Orice funcţionar de stat este absolvit de datoria de supunere, atunci când ordinul primit constituie o atingere manifestă la respectarea drepturilor omului, a libertăţilor publice şi a bunelor moravuri.

- inviolabilitatea domiciliului (art. 29)

- libertatea de mişcare (art. 30)

- respectarea vieţii private (art. 31)

- dreptul de azil (art. 33)

Drepturi economice, sociale şi culturale (34 la 49)

- dreptul de proprietate (art. 34)

- dreptul la iniţiativă privată (art. 35)

- dreptul la muncă şi la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare (art.

36) ;

- libertatea de asociere (art. 37)

- libertatea sindicală (art. 38) îi exclude pe poliţiştii care servesc sub drapel;

- drept de grevă (art. 39) prohibit poliţiştilor;

- dreptul la căsătorie şi întemeierea unui cămin (art. 40) ;

- dreptul copilului minor şi al tinerilor de a fi protejaţi de puterile publice (art.41-42) ;

- dreptul la educaţia şcolară şi libertatea învăţământului (art. 45)

- libertatea creaţiei intelectuale şi artistice (art. 46)

- dreptul la sănătate şi securitate alimentară (art. 47) ;

- dreptul la o locuinţă decentă (art. 48) ;

- dreptul de acces la apă potabilă şi energie electrică (art. 48) ;

- dreptul la măsuri specifice în favoarea persoanelor de vârsta a treia şi a celor cu handicap (art. 49).

Drepturi colective (50 la 61)

- dreptul la pace şi securitate (art. 52) ;

- dreptul la un mediu înconjurător sănătos (art. 53) ;

- dreptul la dezvoltare prin repartiţia echitabilă a bogăţiilor naţionale (art. 58) ;

- dreptul de a te folosi de patrimonial comun al umanităţii (art. 60).


Preocupările majore ale instituţiilor din Congo (printre care şi acelea ale preşedintelui) sunt următoarele:


-asigurarea funcţionării armonioase a instituţiilor de stat;

- evitarea conflictelor;

- instaurarea Statului de drept;

- lupta împotriva oricărei tentative de derivă dictatorială;

- garantarea bunei guvernări ;

- lupta împotriva impunităţii;

- asigurarea alternanţei democratice.


Nimeni nu poate institui sub orice formă ar fi un partid unic, pe întregul ţării sau pe o parte a teritoriului naţional.

Instituirea unui partid unic constituie o infracţiune imprescriptibilă de înaltă trădare pedepsită de lege. (Art 7)


Sursa: http://www.congovision.com/images/new_constitution.pdf