vineri, 20 iulie 2012

Nota departamentului juridic nr.20 din 20.07.2012

Subiect:

Probleme rezultate in urma sedintei Comisiei guvernamentale din 19.07.2012

Continut:

Ieri, 19.07.2012, la Cercul Militar Bucuresti a avut loc a treia şedinţa comisiei guvernamentale
de elaborare a noii legi privind pensiile militare de stat.
Departamentul Juridic al SCMD a prezentat propria conceptie cu privire la rezolvarea situaţiei
categoriilor de pensionari rezultate prin efectul Legii nr.119/2010 şi OUG nr.1/2011, aprobată prin
Legea nr. 165/2011.
Punctul de vedere exprimat de SCMD a fost insusit, atât de d-na consilier Simona Sirbu, care
urmează a aprofunda propunerile noastre, cât şi de cei mai mulţi dintre cei prezenţi în sală, atat cadre
militare in activitate cat si in rezerva, de la MApN si MAI. S-a considerat că este soluţia cea mai
realistă de rezolvare juridică a nedreptăţilor făcute, care sa poata fi acceptate si de autoritatile in drept
sa aprobe proiectul legislativ.
S-au menţionat poziţiile publice ale unor reprezentanţi din actuala guvernanţă, respectiv
afirmarea următoarelor doua etape: prima, care a fost deja materializata - stoparea regularizării
pensiilor celor cu pensii diminuate – prin adoptarea Legii nr.112/2012; a doua etapă vizează repunerea
în drepturile avute anterior lunii decembrie 2010, propusa de la 01.01.2013 – urmează a se rezolva.
Concretizarea din punct de vedere legislativ se poate face:
- fie prin includerea problematicii militarilor rezervişti în noua lege a pensiilor militare de stat, într-un
singur capitol;
- fie prin emiterea unei ordonanţe de urgenţă, care se poate adopta mai devreme decât legea propriu-
zisă. Această situaţie impune corelarea la sistemul de actualizare al pensiilor militare din noua lege

1

şi asimilarea pensiilor repuse în plată şi a celor recunoscute ca drepturi legal câştigate ca pensii
militare de stat.

Va prezentăm, în rezumat, poziţia şi propunerile SCMD:
,,Astfel, prin R-E-E-V-A-L-U-A-R-E (sau un termen echivalent), şi nu prin recalculare, repararea
nedreptăţilor se poate face în modul următor:
- prima categorie de pensionari (pensionari cu pensii diminuate), trebuie REPUSĂ ÎN
DREPTURILE DIN DECEMBRIE 2010. Este procedura juridică cea mai SIMPLĂ, EFICIENTĂ ŞI
JUSTĂ. Cele 32.000 de procese ale SCMD în instanţe asta cer: recâştigarea drepturilor amputate prin
revizuire sau recalculare. Dacă instanţa decide în mod definitiv şi irevocabil să se pună în aplicare
decizia investită cu titlu executoriu, nu această operaţiune s-ar executa de catre casa de pensii? Aici
este vorba de revenirea la o situaţie anterioară, cu o posibilă actualizare, ca urmare a unor masuri de
modificare a H.G. nr.1294/2001.
- a doua categorie (pensionari cu pensii mărite), presupune recunoaşterea cuantumului
rezultat ca efect al operaţiilor de recalculare sau revizuire efectuate. Trebuie să funcţioneze principiul
drepturilor câştigate. Cel mult, se pot stabili măsuri de reevaluare a unor documente care au stat la
baza recalculării sau revizuirii pensiilor, ca posibilitate de a se fi produs erori din intenţie, neglijenţă,
abuz de funcţie sau alte cauze. Dacă se trece la recalculare (principii, sistem de calcul, etc.), această
categorie va fi cea care va da noii nemulţumiţi. Operaţiile administrative care se fac sunt de verificare
a documentelor din dosarul de pensie sub aspectul legalităţii, autenticităţii, oportunităţii, respectării
condiţiilor de formă şi fond ale acestora.
- a treia categorie de pensionari (pensionarii pe Legea nr.263/2010) trebuie să facă obiectul
unei analize mai ample şi serioase privind modul prin care pensiile pot fi revizuite prin adăugarea unor
elemente favorabile de creştere.”

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica I. CALOIAN