marți, 3 august 2010

Dulce ca mierea e glonţul patriei

În data de 3 august 2010, la Cercul Militar din localitate, Filiala din Cluj-Napoca a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezervă şi Retragere s-a întrunit în sesiune extraordinară pentru a dezbate modalităţile de acţiune privind aplicarea normelor metodologice pentru recalcularea pensiilor militare impuse prin HG nr. 735/21.07.2010, completare la L119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.
La discuţii a participat un reprezentant de la Centrul Militar Zonal care în spiritul metodologiei decretate a prezentat membrilor SCMD un formular tipizat de cerere cu propunerea de a fi însuşit şi pus în lucru.
După intense, aprinse şi îndelungate dezbateri membrii sindicatului cadrelor militare disponibilizate, în rezervă şi retragere, de comun acord, au convenit asupra următoarelor concluzii:
- măsura micşorării pensiilor militare sub acoperirea unei minciuni, aşa-zisa recalculare, în baza unui pseudo-principiu al contributivităţii este o acţiune guvernamentală profund nejustă şi imorală, deoarece impietează asupra unui drept natural şi inprescriptibil al omului, anume dreptul la proprietate;
- normele metodologice care prefigurează deja imposibilitatea încadrării şi încheierii acţiunilor în termenul avansat de 5 luni de zile, stabilesc proceduri gândite în pripă creatoare de nenumărate probleme şi care pot aduce atingeri sănătăţii pensionarilor militari cu boli cronice ori de vârstă înaintată;
- este improbabilă o „recalculare” corectă a tuturor pensiilor militare, dată fiind varietatea sarcinilor de muncă nenormată ale fostelor cadre militare active;
- la nivel principial, că este corectă şi necesară subordonarea la orice lege care nu violează drepturile omului, dar că în acelaşi timp legea trebuie să asigure toate condiţiile pentru buna aplicare a acesteia;
- că trebuie uzat de dreptul de rezistenţă la opresiune (art. 2 din Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului, 26 august 1789)
- că cererea-tip prezentată de reprezentantul Centrului Militar este neadecvată, deoarece textul formulează o solicitare în nume individual de documente necesare în scopul „recalculării” pensiei militare, or aceasta ar însemna acceptarea abuzului de putere (încălcarea dreptului de proprietate asupra pensiei) într-un stat de drept, ba mai mult stimularea producerii altor acţiuni şi mai abuzive în viitorul apropiat.

În consecinţă, şi ţinând cont de concluziile expuse anterior, filiala clujeană a sindicatului militar a hotărât redactarea unei versiuni proprii a formularului de cerere şi transmiterea către organele abilitate.

Col.(r) Gelu MIRON, preşedinte SCMD, filiala Cluj-Napoca

Un comentariu: