miercuri, 25 august 2010

comunicat agerpres

Rezoluţia adoptată de Asociaţia Internaţională a Juriştilor Democraţi (AIJD) de la Bruxelles cu privire la măsurile anti-criză ale Guvernului României
Prin Rezoluţia adoptată de Asociaţia Internaţională a Juriştilor Democraţi de la Bruxelles - cea mai importantă organizaţie mondială a profesiilor juridice cu statut special pe lângă O.N.U. - se solicită Parlamentului României să nu valideze măsurile de diminuare a pensiilor şi salariilor, întrucât aceste măsuri contravin dreptului internaţional şi jurisprudenţei C.E.D.O.

În opinia A.I.J.D. 'reducerea cuantumului pensiilor, după ce persoanele în cauză au plătit cât timp au fost salariaţi, este o măsură retroactivă de spoliere şi o gravă încălcare a principiilor garantate de dreptul internaţional'.

Biroul A.I.J.D. consideră că orice recalculare a unor pensii acordate legal şi aflate în plată - inclusiv a celor de serviciu ale magistraţilor - înseamnă o încălcare de către stat a propriei legislaţii, ceea ce ar avea repercusiuni grave asupra stabilităţii juridice şi asupra caracterului de stat de drept.

A.I.J.D. a fost fondată de renumitul jurist şi diplomat francez René Cassin - prieten apropiat al lui Titulescu - şi în prezent îl are ca preşedinte de onoare pe Nelson Mandela.

Rezoluţia a mai fost transmisă conducerii F.M.I. şi Comisiei Europene.

Preşedintele A.I.J.D., doamna prof. dr. Jeanne Mirer (S.U.A.) şi prim-vicepreşedintele asociaţiei, maestrul Roland Weyl (ilustru reprezentant al Baroului francez), m-au informat că avocaţi din Franţa, S.U.A., Belgia, Germania, Marea Britanie şi Canada afiliaţi la A.I.J.D. s-au oferit să participe gratuit la susţinerea cauzei unor categorii defavorizate de pensionari în faţa jurisdicţiilor naţionale şi la C.E.D.O. Considerăm că juriştii care încearcă să susţină, prin construcţii artificiale, aşa-zisele măsuri anti-criză, fac de ruşine şcoala română de drept.

Rezoluţia a fost adoptată în unanimitate de membrii Biroului A.I.J.D., care au fost consultaţi prin e-mail.

Anexăm Rezoluţia A.I.J.D.

Dr. Gavril Iosif Chiuzbaian - preşedintele Uniunii Juriştilor din România,

preşedintele Centrului Internaţional de protecţie a profesiilor juridice, vicepreşedinte al A.I.J.D.

Rezoluţie

AIJD a luat cunoştinţă de măsurile drastice propuse de autorităţile române de a diminua cu 15% pensiile şi cu 25% salariile.

Cunoscând faptul că poporul român se opune ferm acestei situaţii, AIJD îşi exprimă şi garantează sprijinul şi solidaritatea pe următoarele motive legale, referitoare la principiile de bază proclamate ale dreptului internaţional:

1. reducerea cuantumului pensiilor, după ce persoanele în cauză au plătit cât timp au fost salariaţi, este o măsură retroactivă inacceptabilă de spoliere

2. referitor la pensii şi salarii, este o gravă încălcare a principiilor garantate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 22 şi art. 25, precum şi de Pactul ONU din 1966 privind Drepturile economice, sociale şi culturale, art. 7 şi art. 11.

Mai mult, AIJD nu omite faptul că, cu această politică de restricţie ce duce la diminuarea standardului de viaţă al cetăţenilor, se confruntă nu numai România ci şi Grecia şi, totodată, sunt ameninţate Spania şi Portugalia. Această politică este rezultatul presiunilor din partea F.M.I. şi ale Uniunii Europene, în virtutea aşa-zisei protecţii a 'pieţelor', ce semnifică un sistem de a spolia cetăţenii de serviciile puterilor financiare, ceea ce este contrar spiritului Cartei ONU.

De zeci de ani AIJD denunţă dominaţia firmelor transnaţionale şi sprijină necesitatea unei noi ordini economice democratice internaţionale în concordanţă cu Rezoluţia ONU din 1986 ce susţine dreptul oamenilor la dezvoltare.

AIJD sprijină drepturile cetăţenilor la justiţie, la securitate economică şi politică şi, în acest context, sprijină cu tărie poporul român.

Mai mult, Biroul AIJD consideră că orice recalculare a unor pensii acordate legal şi aflate în plată - inclusiv a celor de serviciu ale magistraţilor - înseamnă o încălcare de către stat a propriei legislaţii, ceea ce ar avea repercusiuni grave asupra stabilităţii juridice şi asupra caracterului de stat de drept. Modificarea retroactivă a unor drepturi civile deja câştigate (în cazul de faţă, pensiile) nu este posibilă decât prin încălcarea principiilor fundamentale de drept. Biroul AIJD solicită Parlamentului României să nu valideze măsurile de diminuare a pensiilor şi salariilor, întrucât aceste măsuri contravin dreptului internaţional şi jurisprudenţei CEDO.

document "Drepturi sociale fundamentale in Europa" http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/pdf/104_fr.pdf. E foarte curios. Desi avem europarlamentari romani extrem de bine platiti, si chiar un comisar pentru traduceri, nu exista traduceri pentru documente de o importanta covarsitoare care privesc drepturile noastre intr-o Europa civilizata.

Un comentariu:

 1. Ajută Doamne poporul nostru greu încercat!

  Doamne Atotputernic, ascultă-ne ruga nostră şi îndreaptă gîndul tău cel bun asupra poporului nostru asuprit de interese străine. Apără Doamne duhul şi sufletul Apărătorilor României ştiuţi şi neştiunţi care şi-au jertfit sângele şi viaţa pentru salvarea libertăţii, credinţei, onoarei, deminităţii, independenţei, spiritului şi culturii, obiceiurilor, a ogoarelor, ale vieţii copiilor, ale părinţilor, fraţilor, prietenilor şi ale soţiilor şi fiicelor lor.
  Pomeneşte doamne pe vecie, pe toţi martirii neamului, a căror trup a putrezit neîmpăcat şi au murit fără de Lumină, începand cu pruncii, femeile şi bărbaţii, din neamul nostru asasinaţi mişeleşte fără de judecată şi fără de nobilă cauză de cotropitorii fără de Dumnezeu, ce au omorât români în numele dreptului la ucidere pentru jaf şi cotropire.
  Încă mai pomeneşte Doamne pe toţi preoţii şi slujitorii altarelor sacre ale înaintaşilor nostri traci, daci sau geţi, care au fost omorâţi pentru credinţa lor în Tine şi au apărat spiritualitatea convivilor, cu preţul jertfei supreme, şi cărora li s-au ars bisericile şi simbolurile credintei poporului nostru, pentru a fi înlocuite cu alte credinţe meşteşugite.
  Pedepseşte Doamne pe toţi bicisnicii, ce au pus gânduri rele de cotropire şi jefuire a teritoriului, populaţiei, economiei, de slăbire a forţei şi tăriei oastei neamului nostru, de sărăcire a Apărătorilor Patriei şi de distrugere şi capturare fără luptă a uneltelor şi ale armelor de apărare.Cei ce ne-au privat de dreptul la muncă să fie pedepsiţi etern.
  Mai pedepseşte Doamne pe jefuitorii mormintelor, unde se odihnesc înaintaşii noştri, distruse spre a se face loc caselor destinate desfâului şi plăcerilor lumeşti, a celor ce ne înşeală cu credite otrăvite, ne dau falimente, ruine şi pierderi financiare, ne distrug locurile noastre de muncă, ne diminuiază veniturile, pentru a nu mai putea trăi în condiţii normale, creştineşti, ne lasă copii fără de învăţătură şi bolnavii fără de ajutor medical, ne ard copii în incubatoare şi ne otrăvesc sufletul cu minciunile lor.
  Mai ascultă Doamne Atotputenic ruga noastră de a lumina mintea celor ce ne conduc acum cu rea credinţă, împotriva interesului neamului nostru oropsit, sau care s-au asociat cu conducători răi şi şovini, ce persecuta românii în propria lor ţară prin dispteţ şi vanitate.
  Şi opreşte Doamne, pe toţi tăietorii de păduri şi cei ce strică armonia naturii, care ucid animale nevinovate, pentru a le devora, sau care expoatează culturile şi plantaţiile intensiv pentru a ne sărăci pământurile, sau care ne îndeamnă să ne părăsim ţara, pentru a fi slugi la case mai bogate ale altor popoare.Dă-le Doamne pedepse spoliatorilor patriei, ce umilesc injust apărătorii şi funcţionarii ţării, preoţii şi dascălii noştri, poliţiştii şi jandarmii, diplomaţii şi ambasadorii ţării, truditorilor oneşti pentru binele ţării şi veghează la somnul liniştit al copilaşilor noştri. Încă mai pedepseşte Doamne, pe făcătorii de stări de conflicte nejustificate, sau pe cei care atentează la liniştea şi ordinea planetară, făcători de conflicte militare prin minciună, având în spate scopuri ascunse de subjugare a poparelor şi a le fi luate bogaţiile fără contrcate sau plată, sau care le ucid conducătorii pentru a arunca în foame milioane de oamnei, propagă molimele, sau alte dezastre.
  Ascultă-ne Doamne Ruga spre îndreptarea credulilor şi detractorilor, îndreptarea răufăcătorilor, a bogaţilor ce asupresc săracii şi a oamenilor ce nu-şi ajută semenii aflaţi în suferinţă.
  Fă doamne ca poporul nostru care are mare credinţă în Tine, ca în timpuri de bejenie să fie unit, dârz şi hotărât, spre a învinge gravele probleme şi suferinţa cu care se confruntă.
  Aşa se ne ajute Dumnezeu. Uniţi-vă şi apăraţi patria şi poporul dragi Fraţi Români.
  Amin!(copiat din capital!)

  RăspundețiȘtergere