miercuri, 25 august 2010

comunicat agerpres

Rezoluţia adoptată de Asociaţia Internaţională a Juriştilor Democraţi (AIJD) de la Bruxelles cu privire la măsurile anti-criză ale Guvernului României
Prin Rezoluţia adoptată de Asociaţia Internaţională a Juriştilor Democraţi de la Bruxelles - cea mai importantă organizaţie mondială a profesiilor juridice cu statut special pe lângă O.N.U. - se solicită Parlamentului României să nu valideze măsurile de diminuare a pensiilor şi salariilor, întrucât aceste măsuri contravin dreptului internaţional şi jurisprudenţei C.E.D.O.

În opinia A.I.J.D. 'reducerea cuantumului pensiilor, după ce persoanele în cauză au plătit cât timp au fost salariaţi, este o măsură retroactivă de spoliere şi o gravă încălcare a principiilor garantate de dreptul internaţional'.

Biroul A.I.J.D. consideră că orice recalculare a unor pensii acordate legal şi aflate în plată - inclusiv a celor de serviciu ale magistraţilor - înseamnă o încălcare de către stat a propriei legislaţii, ceea ce ar avea repercusiuni grave asupra stabilităţii juridice şi asupra caracterului de stat de drept.

A.I.J.D. a fost fondată de renumitul jurist şi diplomat francez René Cassin - prieten apropiat al lui Titulescu - şi în prezent îl are ca preşedinte de onoare pe Nelson Mandela.

Rezoluţia a mai fost transmisă conducerii F.M.I. şi Comisiei Europene.

Preşedintele A.I.J.D., doamna prof. dr. Jeanne Mirer (S.U.A.) şi prim-vicepreşedintele asociaţiei, maestrul Roland Weyl (ilustru reprezentant al Baroului francez), m-au informat că avocaţi din Franţa, S.U.A., Belgia, Germania, Marea Britanie şi Canada afiliaţi la A.I.J.D. s-au oferit să participe gratuit la susţinerea cauzei unor categorii defavorizate de pensionari în faţa jurisdicţiilor naţionale şi la C.E.D.O. Considerăm că juriştii care încearcă să susţină, prin construcţii artificiale, aşa-zisele măsuri anti-criză, fac de ruşine şcoala română de drept.

Rezoluţia a fost adoptată în unanimitate de membrii Biroului A.I.J.D., care au fost consultaţi prin e-mail.

Anexăm Rezoluţia A.I.J.D.

Dr. Gavril Iosif Chiuzbaian - preşedintele Uniunii Juriştilor din România,

preşedintele Centrului Internaţional de protecţie a profesiilor juridice, vicepreşedinte al A.I.J.D.

Rezoluţie

AIJD a luat cunoştinţă de măsurile drastice propuse de autorităţile române de a diminua cu 15% pensiile şi cu 25% salariile.

Cunoscând faptul că poporul român se opune ferm acestei situaţii, AIJD îşi exprimă şi garantează sprijinul şi solidaritatea pe următoarele motive legale, referitoare la principiile de bază proclamate ale dreptului internaţional:

1. reducerea cuantumului pensiilor, după ce persoanele în cauză au plătit cât timp au fost salariaţi, este o măsură retroactivă inacceptabilă de spoliere

2. referitor la pensii şi salarii, este o gravă încălcare a principiilor garantate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 22 şi art. 25, precum şi de Pactul ONU din 1966 privind Drepturile economice, sociale şi culturale, art. 7 şi art. 11.

Mai mult, AIJD nu omite faptul că, cu această politică de restricţie ce duce la diminuarea standardului de viaţă al cetăţenilor, se confruntă nu numai România ci şi Grecia şi, totodată, sunt ameninţate Spania şi Portugalia. Această politică este rezultatul presiunilor din partea F.M.I. şi ale Uniunii Europene, în virtutea aşa-zisei protecţii a 'pieţelor', ce semnifică un sistem de a spolia cetăţenii de serviciile puterilor financiare, ceea ce este contrar spiritului Cartei ONU.

De zeci de ani AIJD denunţă dominaţia firmelor transnaţionale şi sprijină necesitatea unei noi ordini economice democratice internaţionale în concordanţă cu Rezoluţia ONU din 1986 ce susţine dreptul oamenilor la dezvoltare.

AIJD sprijină drepturile cetăţenilor la justiţie, la securitate economică şi politică şi, în acest context, sprijină cu tărie poporul român.

Mai mult, Biroul AIJD consideră că orice recalculare a unor pensii acordate legal şi aflate în plată - inclusiv a celor de serviciu ale magistraţilor - înseamnă o încălcare de către stat a propriei legislaţii, ceea ce ar avea repercusiuni grave asupra stabilităţii juridice şi asupra caracterului de stat de drept. Modificarea retroactivă a unor drepturi civile deja câştigate (în cazul de faţă, pensiile) nu este posibilă decât prin încălcarea principiilor fundamentale de drept. Biroul AIJD solicită Parlamentului României să nu valideze măsurile de diminuare a pensiilor şi salariilor, întrucât aceste măsuri contravin dreptului internaţional şi jurisprudenţei CEDO.

document "Drepturi sociale fundamentale in Europa" http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/pdf/104_fr.pdf. E foarte curios. Desi avem europarlamentari romani extrem de bine platiti, si chiar un comisar pentru traduceri, nu exista traduceri pentru documente de o importanta covarsitoare care privesc drepturile noastre intr-o Europa civilizata.