marți, 1 februarie 2011

Acţiuni în justiţie

În urma recentelor consultări juridice SCMD filiala Cluj-Napoca vă informează şi recomandă următoarele:

1) - este neîndoielnic că rezerviştii sau pensionarii de urmaş care au făcut cerere de recalculare a pensiei la Casele sectoriale de pensii trebuie să introducă acţiune în justiţie în termenul (precizat chiar de legea 119/2010) de 30 de zile de la data primirii soluţiei la contestaţia făcută.

Din această perspectivă, procedurile corecte de efectuat sunt:

- se primeşte decizia nouă de pensie

- în 30 de zile se trimite contestaţie la Minister

- soseşte soluţia contestaţiei de la Minister

- în termen de 30 de zile se introduce acţiunea în justiţie pentru anularea deciziei

(în situaţia în care după trecerea a 45 de zile de la trimiterea contestaţiei laMinister nu se primeşte răspuns de la Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aceasta înseamnă că este o "negare tacită", adică Comisia nu este de acord cu contestaţia făcută. În această situaţie ai 30 de zile la dispoziţie pentru a introduce acţiune în justiţie pentru anularea deciziei)

SCMD filiala Cluj-Napoca a luat decizia (neobligatorie) ca rezerviştii filialei noastre să fie reprezentaţi de următorii:

1) - Domnul Avocat LUCA Romulus (avocat definitiv în Baroul Cluj), sediu Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor nr. 25, ap. 13, telefon 0723559221

2) - Domnişoara Avocat HĂRĂNGUŞ Florina (partenera domnului LUCA Romulus), sediu Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 27, telefon 0741207111

Domnişoara av. HĂRĂNGUŞ Florina este împuternicită de SCMD filiala Cluj pentru a participa la instructajul prin care cei doi vor deveni agreaţi de departamentul juridic al SCMD Bucureşti.

Începând de astăzi toţi doritorii pot apela la numerele de telefon menţionate (dar cu prioritate la d-şoara Florina Hărănguş care preia prima serie de 50 de doritori).

Costurile de reprezentare în justiţie sunt modice (dacă se creează un grup de cel puţin 50 de persoane am fost asiguraţi că nu vor depăşi 200 RON de persoană pentru 2 procese)

Mâine, 2 februarie 2011, orele 16.00, la adresa Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 27 (clădirea sediului PNŢCD din Cluj-Napoca), unul dintre cei 2 avocaţi vă va aştepta pentru demararea acţiunilor în justiţie, cu următoarele documente (câte 3 exemplare din fiecare):

- copie după Cartea de identitate

- copie după un talon cu vechea pensie

- copie după decizia veche de pensionare

- copie după decizia nouă de pensionare

- copie după plicul prin care ai primit decizia nouă de pensionare pe care să se distingă ştampila poştei cu data primirii

-copie după contestaţia trimisă şi confirmarea de primire pe care să se vadă data şi semnătura reprezentantului care a primit contestaţie

- copie cu răspunsul privind soluţionarea contestaţiei

ATENŢIE ! Documentele celor care le-au înaintat filialei vor puse de mâine 2 februarie a.c. la dispoziţia avocaţilor stabiliţi.

ATENŢIE ! Păstraţi cu grijă toate plicurile prin care primiţi acte oficiale. Acestea pot servi, ulterior, ca importante probe în justiţie.

ATENŢIE ! ANUNŢAŢI-VĂ COLEGII ! Ar fi păcat ca cineva să piardă definitiv vechea pensie în urma depăşirii termenului legal de introducere a acţiunii în justiţie.

GRĂBIŢI-VĂ SĂ ÎNCEPEŢI ACŢIUNEA ÎN JUSTIŢIE ! ÎNSCRIEŢI-VĂ LA AVOCAŢII RECOMANDAŢI CHIAR ÎNAINTE DE A AVEA TOATE DOCUMENTELE !