joi, 13 ianuarie 2011

Interviu cu Emil Boc la TVR1

Interviu cu Emil Boc la emisiunea "Prim Plan" de la TVR1 în data de 10.01.2011

Emil Boc: …În privinţa pensiilor militare, să lămurim şi aici un aspect: am spus-o direct şi răspicat: niciun pensionar militar cu vechime integrală şi care o pensie până în 30 de milioane de lei vechi nu va pierde la pensie.
Livia Dilă: Aţi pierdut procese totuşi.
Emil Boc: Atenţie, spun: vechime integrală, repet, şi dacă are o pensie până în 30 de milioane de lei vechi, prin recalculare nu pierde nici un leu.
Lidia Moise: Ce implicaţie are faptul că dumneavoastră, că statul a pierdut acele procese? Ştiţi bine...
Emil Boc: Staţi să ne lămurim. Să-i lămurim pe oameni cum stă situaţia. Legea cu privire la pensii şi recalcularea celor speciale, între care intră şi pensiile militare, s-a adoptat în vară. Această lege a impus la baze principiul contributivităţii. Cât ai contribuit, atâta să primeşti. Dar, repet, am avut grijă ca la pensionarii militari cu vechime integrală nici un pensionar cu o pensie până în 30 de milioane de lei vechi să nu piardă nici un leu prin recalculare. Acum, în baza aplicării legii sau pentru aplicarea legii - lege declarată constituţională de către Curtea Constituţională - s-a emis o hotărâre de guvern pentru aplicarea legii. Deci, hotărârea de guvern nu aduce lucruri în plus la lege, ci doar o pune în aplicare, spune metodologia de recalculare. Această hotărâre de guvern, pentru motive pe care nu vreau să le discut deocamdată, a fost suspendată printr-o decizie a instanţelor.
Livia Dilă: Definitivă.
Emil Boc: Numai că decizia aceasta are efecte doar între părţile din proces şi nu are efecte pentru toată lumea. De ce? Pentru că, potrivit legii contenciosului administrativ - şi e vorba de art.23 din Legea 554 - numai hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a anulat, deci repet, s-a anulat, aici s-a suspendat, se publică în Monitorul Oficial şi produc efecte pentru toată lumea. Aici avem de-a face cu câteva hotărâri ale instanţelor în cazuri punctuale ale acelor care au acţionat în judecată. Repet, nu vreau acum să mă pronunţ asupra motivaţiei, de ce s-au luat asemenea decizii, pentru că şi aici e vorba de mai mult decât aş putea să spun în acest moment. Este încă o rezistenţă la tot ce înseamnă reformă în această ţară şi la impunerea unor principii sănătoase în toate domeniile, inclusiv a pensiilor, pentru că, am spus, noi nu avem nimic cu nici un fel de categorie socială, vrem doar să clădim o lege corectă pentru 22 de milioane de români şi să impunem un principiu sănătos, acela al contributivităţii. Evident că acest lucru îi nemulţumeşte pe cei care au fost obişnuiţi cu alte tipuri de pensii,. Dar nu putem să-i tratăm pe unii cu o unitate de măsură pe baza principiului contributivităţii şi pe alţii cu o altă unitate de măsură.
Livia Dilă: Poate chiar acest lucru s-ar putea întâmpla. Ce faceţi cu hotărârea aceasta de guvern care trebuie schimbată într-un fel? Înţeleg că trebuie o lege organică pentru aşa ceva. Cel puţin aşa a fost motivaţia.
Emil Boc: Asta vreau să spun. Legea este. Atenţie! Legea este în vigoare, a fost declarată constituţională; hotărârea de guvern nu face altceva decât să pună în aplicare o lege care a fost declarată constituţională. O să vedem şi motivaţia instanţelor când o să ajungă de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi vom vedea ce trebuie să fie făcut. Dar, încă o dată subliniez, nici un pensionar militar care are vechime integrală nu pierde nici un leu prin recalcularea pensiilor.
Livia Dilă: Dacă pensia lui este sub 30 de milioane.
Emil Boc: Cei care au pensii mai mari, peste 30 de milioane, vor pierde, într-adevăr. Dar asta este pentru că nu au la bază contributivitatea.


Comparaţi argumentele premierului cu texul legilor invocate

LEGE Nr. 554 din 2 decembrie 2004

Legea contenciosului administrativ

Text în vigoare începând cu data de 19 mai 2008

……………………………………………………………………………………

ART. 14

Suspendarea executării actului

(1) În cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare,persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile,suspendarea încetează de drept si fără nicio formalitate.

(2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare, de urgenţă si cu precădere, cu citarea părţilor.

(3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav funcţionarea unui

serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi

introdusă si de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) aplicându-se

în mod corespunzător.

(4) Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi

atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de

executare.

(5) În ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelasi conţinut ca si cel

suspendat de către instanţă, acesta este suspendat de drept. În acest caz nu este obligatorie

plângerea prealabilă.

(6) Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive.

(7) Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării.

ART. 15

Solicitarea suspendării prin acţiunea principală

(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant,

pentru motivele prevăzute la art. 14, si prin cererea adresată instanţei competente pentru

anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa poate dispune suspendarea

actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă si irevocabilă a cauzei. Cererea de

suspendare se poate formula odată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până

la soluţionarea acţiunii în fond.

(2) Dispoziţiile art. 14 alin. (2) - (7) se aplică în mod corespunzător.

(3) Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspendă executarea.

(4) În ipoteza admiterii acţiunii de fond, măsura suspendării, dispusă în condiţiile art. 14,

se prelungeste de drept până la soluŃionarea definitivă si irevocabilă a cauzei, chiar dacă

reclamantul nu a solicitat suspendarea executării actului administrativ în temeiul alin. (1).

……………………………………………………………………………………………….

ART. 23

Obligaţia publicării

Hotărârile judecătoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor. Acestea se publică obligatoriu după motivare, la solicitarea instanţelor, în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale judeţelor ori al municipiului Bucuresti, fiind scutite de plata taxelor de publicare.

Şi din acest exemplu se vede clar ceea ce e de văzut.

(D.C.)