vineri, 12 februarie 2010

TERORISM JURIDIC IMPOTRIVA MILITARILOR ROMANI
Există o lege prin care a fost adoptat statutul cadrelor militare. Este legea 80/1995. A fost iniţiată, firesc, de Ministerul Apărării. Este o lege organică. Asta înseamnă că ea nu poate fi modificată prin alte legi ordinare, şi că, atunci cand între ea şi o lege obişnuită apar contradicţii, ea, legea organică, are prioritate. De la apariţia acestei legi şi pană în prezent, multe alte legi au mai apărut. Legi care reglementează diverse domenii ale vieţii sociale, politice, economice. Aşa cum, de altminteri, reglementează şi legea 80 în ceea ce priveşte viaţa şi activitatea cadrelor militare. Căci viaţa de militar nu se rezumă la a bate pas de defilare. Ce bine ar fi fost să se rezume la atat! Nerezumandu-se la atat viaţa de militar, acel statut adoptat prin legea 80 reglementează aspecte dintre cele mai variate ale vieţii şi activităţii cadrelor militare, inclusiv de natură educaţională, financiară, sanitară, pană şi matrimonială, căci, nu-i aşa, militarii ăştia, cat or fi ei de militari, se mai şi căsătoresc, mai şi studiază, mai şi trăiesc, mai fac şi copii, mai sunt şi mutaţi de colo colo, se mai şi îmbolnăvesc, mai ies şi la pensie, ş.a.m.d.

In toate deciziile guvernului se tine cont de faptul ca suntem o tara europeana. De fapt suntem o tara de rahat si ne meritam soarta.... asa guvernanti asa legi...adica proaste !

PENSIA SA FIE INMULTITA CU 3 PT CA AM MUNCIT 24 DE ORE DIN 24 CONFORM LEGILOR SI REGULAMENTELOR NOASTRE MILITARE, CARE SUNT LEGI SPECIALE PT. MILITARI

In proiectul de lege se enunta la art.201 ca se abroga - Legea 164/2001 in intreg si art.11,21,24,85,103 din Legea 80/1005 care este lege organica adicaArt. 11

Cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere au dreptul la pensie militara potrivit legii.

Partea din pensie corespunzatoare soldei de grad se actualizeaza permanent potrivit soldei de grad a cadrelor in activitate.

Pensionarii militari decorati cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a si I beneficiaza de un spor de 10%, 15% si, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.Art. 21

Ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in activitate si celor in rezerva, concentrati sau mobilizati in unitatile militare, li se acorda despagubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse ca urmare a unor actiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza serviciului militar sau a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare.

Cuantumul despagubirilor ce se acorda cadrelor devenite invalide, respectiv urmasilor celor decedate, se stabileste prin hotarire a Guvernului.

Pensia pentru invaliditate permanenta, survenita in conditiile alin. 1, este egala cu solda lunara avuta la data respectiva si se actualizeaza potrivit art.

Cadrele militare in rezerva sau in retragere pot opta pentru pensia din sistemul asigurarilor sociale de stat.Art. 24

Urmasii cadrelor militare in activitate si ai celor in rezerva, mobilizate sau concentrate in unitati militare, decedate in timpul si din cauza serviciului ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament exceptional ori a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare, au dreptul la o pensie egala cu solda lunara pe care cadrele militare au avut-o la data decesului, care se actualizeaza potrivit prevederilor art. 11.

In cazul in care nu exista urmasi, daca cel decedat era singurul sustinator al parintilor sai, acestia vor beneficia de jumatate din pensia de urmas stabilita potrivit prevederilor alin. 1.

Urmasii cadrelor militare in rezerva pot opta pentru pensia din sistemul asigurarilor sociale de stat.Art. 85

Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate pot fi trecuti in rezerva sau direct in retragere, dupa caz, in urmatoarele situatii:

a) dupa implinirea virstei si vechimii in serviciu necesare acordarii pensiei de serviciu;

b) sint clasati "inapt pentru serviciul militar" de catre comisiile de expertiza medico-militara;

c) sint clasati "apt limitat";

d) au implinit limita de virsta in grad;

e) cind, in urma reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, nu sint posibilitati pentru a fi incadrati in alte functii sau unitati, precum si pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Apararii Nationale;

f) pentru a fi numiti intr-o functie publica, civila, cu mentiunea de a fi trecuti in rezerva;

g) la cerere, pentru motive bine intemeiate;

h) prin demisie;

i) cind manifesta dezinteres in indeplinirea atributiilor si sarcinilor de serviciu sau in perfectionarea pregatirii lor militare si de specialitate;

j) cind comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispozitii legale;

k) cind, pentru o infractiune savirsita din culpa, li s-a aplicat prin hotarire judecatoreasca pedeapsa inchisorii, cu suspendarea conditionata a executarii, ori a amenzii, precum si in cazurile cind au beneficiat de amnistie sau gratiere inainte de inceperea executarii pedepsei;

l) cind incalca prevederile art. 4 lit. a) alin. 2 si art. 29 lit. f).

Trecerea in rezerva sau direct in retragere se face din oficiu, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f) si l), la propunerea consiliilor de judecata, in conditiile de la lit. i) si j), iar in celelalte conditii la propunerea comandantilor unitatilor din care fac parte, inaintata ierarhic.

Raportul comandantilor privind trecerea in rezerva a cadrelor militare in conditiile prevazute la alin. 1 lit. h) se inainteaza pe cale ierarhica, impreuna cu raportul de demisie, celor in a caror competenta intra, potrivit art . 43, trecerea in rezerva. Pina la comunicarea ordinului de trecere in rezerva, cei in cauza sint obligati sa-si indeplineasca atributiile functiilor in care sint incadrati, precum si toate indatoririle ce le revin.

Pe timp de razboi, al mobilizarii, starii de asediu si starii de urgenta cadrele militare nu se trec in rezerva prin demisie.

Ofiterii in activitate care au implinit limita de virsta in grad pentru clasa a III-a in rezerva, prevazuta la art. 92, precum si cadrele militare care au fost clasate medical "inapt pentru serviciul militar cu scoatere din evidenta " se trec direct in retragere prin aplicarea uneia dintre prevederile alin. 1, in raport cu motivele care determina schimbarea situatiei lor militare.Art. 103

Ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor trecuti in rezerva potrivit prevederilor art. 85 alin. 1 lit. c), d) si e) si care nu indeplinesc conditiile pentru a beneficia de pensie militara de serviciu li se va asigura, cu prioritate, recalificarea si reintegrarea in munca prin grija Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

JOSEPH BIDEN, VICEPRESEDINTELE SUA:SOLDATII NOSTRI SUNT MÂNDRISA SERVEASCA UMAR LA UMARCU TRUPELE ROMÂNESTI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu